SEMINÁŘ TAI JI QUAN 2008


Seminář pořádá:

KLUB TAI JI QUAN ZLÍN
cvičení vede Mistr Vincent Chu


Program semináře:

Tai Ji Quan styl YANG - sestava velký řád, sestava se šavlí a sestava s tyčí

Část Popis
1. Korekce, procvičování dlouhé sestavy stylu Yang - velký řád
2. Výuka sestavy se šavlí 1. části ze tří
3. Výuka a korekce sestavy s tyčí
  Cvičení je obvykle doplňováno cviky na uvolnění pasu, qigong, aj.

Cvičení  s mistrem obvykle 2,5 hodiny dopoledne a 2,5 hodiny odpoledne v tělocvičně.

 

Termín a místo:

23.11 - 28.11.2008
Rekreační areál Skleníky ve Spytihněvi.

Ceny:
Ceny jsou včetně běžné stravy a ubytování.
První den se začíná obědem a obědem se končí.
Ubytování ve čtyřlůžkových pokojích s TV)

Část Počet dnů

Datum

Cena
1. 3 23.11. - 25.11.2008 3000,- Kč
2. 2 26.11. - 27.11.2008 2000,- Kč
3. 1 28.11.2008 1000,- Kč

Přihlášky:

·        Přihlásit se je možné do 30.9.2008, v případě volných
míst kdykoli. Informace o volných místech:
tel. 605 234 750,   e-mail: taijizlin@taijizlin.cz

·        Zaplatit osobně, na účet nebo složenkou.

·        Vyplněnou přihlášku odeslat na adresu klubu nebo e-mail

·        Účet:  1497311/3500, variabilní symbol: RČ

·        Adresa:
Klub Tai Ji Quan Zlín
Karel Nuhlíček
tenisové kurty 281
763 51 Bohuslavice u Zlína

·        Přihlášení obdrží bližší informace (doprava, rozpis cvičení apod.)

 Více informací o Klubu a Tai Ji Quan:  http://www.taijizlin.cz

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ TAI JI QUAN 2008
 

  Část 1. (A/N) ..............                Část 2. (A/N) ..............             Část 3. (A/N) ..............       
 
  Jméno, přímení:………………………………….............................................................

  Adresa :…………………………………………..............…………................................

  Strava (A/N)...............                                        Ubytování (A/N):…….....

  Telefon (mobil):…………….............. Rodné číslo (při platbě na účet).............................
 

  Datum: ………………...................                    Podpis:………………………..............